Điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt BHXH Việt Nam

Thứ Ba, 13/6/2017

Trong giai đoạn hiện nay, trong khi đời sống kinh tế, xã hội ngày một phát triển, các mối quan hệ trong xã hội nói chung và trong cộng đồng dân cư nhỏ cũng như trong một gia đình ngày càng phức tạp, thậm chí phát sinh những mâu thuẫn không thể điều hoà được. Từ đó nảy sinh những vấn đề mang tính cấp thiết là bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân bị xâm hại trong các vụ việc phi hình sự. Tổ chức Luật sư ra đời và không ngừng phát triển chính là đáp ứng các nhu cầu chính đáng đó.

154 tu van Kỹ năng cần phải có của luật sư

Để trở thành một Luật sư giỏi, ngoài những kiến thức pháp lý (luật nội dung- luật hình thức), người Luật sư phải có kiến thức tương đối vững chắc về kỹ năng nghề nghiệp của Luật sư.

Để tiếp cận các nội dung của đề tài này, trước hết chúng ta cần làm rõ các khái niệm như Kỹ năng của Luật sư là gì? vụ án thừa kế có đặc điểm gì?

1 Tiếp xúc với khách hàng, tìm hiểu nội dung vụ việc:

Đây là một kỹ năng hết sức quan trọng, người Luật sư có tạo được tâm lý yên tâm cho khách hàng hay không là ở kỹ năng này.

Khi tiếp xúc với khách hàng, Luật sư phải có thái độ điềm tĩnh, cởi mở, chân tình và đặc biệt biết trấn an cho khách hàng trong trường hợp khách hàng có dấu hiệu mất bình tĩnh. Kỹ năng này đòi hỏi ở người Luật sư nhiều đứng tính, tố chất đặc biết trong việc đặt ra các câu hỏi để tìm hiểu sự việc và sắp xếp các câu trả lời của khách hàng theo một trình tự logic. Đây thực chất là hoạt động tư vấn, người Luật sư cần phải biết khách hàng của mình đến yêu cầu luật sư giúp đỡ vấn đề gì? nội dung vụ việc ra sao? các vấn đề vướng mắc….Qua giai đoạn này, người Luật sư có thể tìm hiều và sàng lọc các thông tin liên quan đến vụ án thừa kế một cách công bằng và khách quan, đồng thời loại bỏ các yếu tố chứa đựng sự đánh giá chủ quan của khách hàng.
Hoạt động kế tiếp của Luật sư là hướng dẫn, đề nghị khách hàng cung cấp các chứng cứ, hồ sơ, tài liệu về những vấn đề có liên quan đến vụ việc thừa kế để tìm hiểu nghiên cứu. Trong giai đoạn này, điều mà Luật sư nên tránh là đưa ngay ra giải pháp trả lời vì như vậy rất có thể sẽ làm sai lệch nội dung vụ việc theo chiều hướng khác.

154 tu van Kỹ năng cần phải có của luật sư

2 Hướng dẫn khách hàng có quyết định khởi kiện hay không khởi kiện:

Là là giai đoạn có tính chất rất quan trọng, trong trường hợp này người Luật sư phải tư vấn cho khách hàng nên có khởi kiện hay không khởi kiện. Để làm tố kỹ năng này, trước hết đòi hỏi người Luật sư phải nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ việc thừa kế và các điều kiện cần và đủ theo quy định của pháp luật về khởi kiện. Một vấn đề nữa đặt ra trong giai đoạn này là người Luật sư phải có đạo đức nghề nghiệp, phải xác định phương án có lợi nhất cho khách hàng của mình. Phân tích cho khachs hàng của mình những mặt có lợi và bất lợi nếu khởi kiện, từ đó đưa ra một giải pháp có lợi nhất cho khách hàng.

Để đưa ra quyết định khởi kiện hay không khởi kiện, người luật sư phải làm rõ và trả lời chính xác các câu hỏi sau đây:

3 Hướng dẫn khách hàng viết đơn khởi kiện:

Là là giai đoạn có tính chất rất quan trọng, trong trường hợp này người Luật sư phải tư vấn cho khách hàng nên có khởi kiện hay không khởi kiện. Để làm tố kỹ năng này, trước hết đòi hỏi người Luật sư phải nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ việc thừa kế và các điều kiện cần và đủ theo quy định của pháp luật về khởi kiện. Một vấn đề nữa đặt ra trong giai đoạn này là người Luật sư phải có đạo đức nghề nghiệp, phải xác định phương án có lợi nhất cho khách hàng của mình. Phân tích cho khachs hàng của mình những mặt có lợi và bất lợi nếu khởi kiện, từ đó đưa ra một giải pháp có lợi nhất cho khách hàng.

154 tu van Kỹ năng cần phải có của luật sư

4 Hướng dẫn khách hàng thu thập chứng cứ

Là là giai đoạn có tính chất rất quan trọng, trong trường hợp này người Luật sư phải tư vấn cho khách hàng nên có khởi kiện hay không khởi kiện. Để làm tố kỹ năng này, trước hết đòi hỏi người Luật sư phải nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ việc thừa kế và các điều kiện cần và đủ theo quy định của pháp luật về khởi kiện. Một vấn đề nữa đặt ra trong giai đoạn này là người Luật sư phải có đạo đức nghề nghiệp, phải xác định phương án có lợi nhất cho khách hàng của mình. Phân tích cho khachs hàng của mình những mặt có lợi và bất lợi nếu khởi kiện, từ đó đưa ra một giải pháp có lợi nhất cho khách hàng.


Tính năng
& Giá chi tiết

3.8Tr
5.000.000 ₫

25%
Khuyến mãi

RSS
Điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt BHXH Việt NamRating: 8 out of 101423.